Dotacje

FUNDUSZE NORWESKIE - NORWAY GRANTS

W ramach Funduszy Norweskich FORENDA Sp.z o.o. realizuje projekt „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu (peletu) i udoskonalenie oferowanych produktów w wyniku zastosowania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Program operacyjny NORW.00.00.00. Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

    

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu (peletu) i udoskonalenie oferowanych produktów w wyniku zastosowania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku”

Wartość projektu 4 414 962,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych 3 589 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania 1 969 170,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup hali produkcyjno
  • magazynowej o konstrukcji stalowej i jej montaż,
  • zakup linii technologicznej do produkcji peletu,
  • zakup i montaż suszarni komorowej,
  • zakup i montaż suszarni próżniowej,
  • zakup ładowarki teleskopowej,
  • zakup i montaż piły taśmowej,
  • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych zmniejszających pobór energii z sieci, tym samym umożliwiającej redukcję emisji CO2,
  • badania parametrów i właściwości trocin w celu uzyskania optymalnych parametrów peletu (Laboratorium Akredytowane EkoLab, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu),
  • certyfikacja udoskonalonych produktów celem otrzymania certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość nowego produktu zwiększające jego konkurencyjność na rynku (akredytowane jednostki certyfikujące).

Relację z projektu można śledzić na: facebook.com

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała aż 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów w latach 1994–2014. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Projekt ma na celu podnieść konkurencyjność firmy oraz wzmocnić jej pozycję rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu oraz technologii nie stosowanej dotąd w Spółce. Zakupione zostaną linia technologiczna do peletu, suszarnia komorowa, suszarnia próżniowa, ładowarka teleskopowa i piła taśmowa w celu udoskonalenia dotychczasowej produkcji, zwiększenia zdolności produkcyjnych jak i zaoferowania nowych usług i produktów. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace rozwojowe we współpracy z wybraną jednostką naukowo badawczą. A także wykonana zostanie instalacja OZE, w postaci paneli fotowoltaicznych zmniejszającej pobór energii z sieci, tym samym umożliwiającej redukcję emisji CO2.

Projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek oraz przyczyni się do stworzenia nowych stanowisk pracy bezpośrednio związanych z realizowanym projektem.

Po więcej informacji zapraszamy na strony: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org